Zajistíme kompletní účetní servis

 

  • kompletní vedení účetnictví
  • zpracování předepsaných účetních výkazů
  • vyhotovení a odesílání statistických povinností
  • zpracování účetní závěrky
  • vedení evidence majetku
  • zpracování saldokonta
  • optimalizace daňových povinností
  • zpracování a podání daňových přiznání
  • zastupování při jednání s úřady
  • rekonstrukce účetnictví, mimořádné účetní uzávěrky

 

 

Ing. Drahuše Menzová

Cyrila Boudy 1444, 272 01 Kladno
+420 603 579 096
ekos.kladno@seznam.cz
IČ 13779176, DIČ CZ5556302257

Daňový poradce ev.č. 3035

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí. Daňový poradce je dle Zákona o daňovém poradenství a Komoře daňových poradců ČR zapsán jako člen Komory, je soustavně a dokonale školen a musí být ze zákona pojištěn.